مدیر خیلی مهربون بود :) لعنتی خیلی بهش بی مهری شد :) رفته با یه دل شکسته :)